Tantra Massages & Vorming : LUC ESCOT TANTRA ENCOUNTER 

Wellness Consultants Body & Soul
Ondernemingsnummer Luc  : 0879.650.636
MASSAGES EN SCHOOL VOOR TANTRA

Welkom op deze site van het samenwerkingsverband Luc Escot en Veerle Weyns
Misschien kom je weldra ook naar mijn studio.

Ons samenwerkingsverband  ontvangt  geen cliënten maar gasten. In mijn studio kun je massages krijgen, en workshops beleven. Ik leer de Tantramassages aan. Geen tijdsdruk, en geen routine. Voor elke van onze gasten is er gemiddeld 3 uur beschikbaar. Ik wil dat iedere massage aan jouw verwachtingen beantwoordt, dat ze volledig is en dat jij, onze  gast,  tevreden is.
In mijn tantra, in mijn massages, workshops en opleidingen gaat het om liefde ervaren : menselijke solidariteit, boeddhistisch compassion, christelijke naastenliefde.
In mijn massages, workshops en opleidingen creëer ik ruimte voor ontspanning en genieten, voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wat in jouw leeft, en sluimerend aanwezig is, krijgt gestalte en wordt opgetild in je bestaan zodat het een plaats krijgt en jij jezelf goed voelt.

Om onze gasten beter te dienen vormen Luc en Veerle een samenwerkingsverband voor Tantra.

De Visie.
Tantra is geen religie en ook geen geheel van regels. Het is een visie op het leven die je dagelijks kan inspireren. Deze tantra breekt niet met je opvoeding en met de gewoonten van je omgeving, noch met de westerse traditie en onze spiritualiteit. Ik nodig je uit om te bewaren wat je belangrijk vindt, wat goed doet en je vooruit helpt. Ik nodig je ook uit om met open oog op weg te gaan, te ontdekken, waar te nemen en gewaar te worden en gevoeliger te worden voor waar welzijn en beter leven.
Ik presenteer een tantra, die geworteld is in de authentieke waarden van onze cultuur, die emanciperend zijn voor de persoon en die hem toelaten om met een bevrijd hart te leven en de ander graag te zien. Dat kan moeilijk zijn en je komt voor je grenzen te staan. Je grenzen niet overschrijden, maar je ruimte verkennen.
Tantra is er voor iedereen. Ik wens dat wie die weg wil volgen daar de kans toe krijgt.

Geniet van een heerlijke ervaring aan een eerlijke prijs. Korting voor studenten.

Geld hoeft je weg niet af te sluiten noch een hindernis te vormen ; zo nodig praat erover als je met me voor reservatie in verbinding treedt.

DE WORKSHOPS EN ATELIERS ZIJN GEPRIVATISEERD OF IN KLEINE GROEP
Raadpleeg ook mijn andere sites :
www.lucescot.be

luc.escot@telenet.be
00 32 (0)476 353.937 voor info of afspraak

Wat is Tantra en hoe Tantra werkt.  <https://www.zoekertjesnet.be/24_372_314459/Verzorging_en_wellness/Massage/Wat_is_Tantra_en_hoe_Tantra_werkt.html>

WORKSHOP  in Gent op 12 januari 2019 van 10 tot 14 uur.
Luc Escot en Veerle Weyns laten je kennis maken met het Tantrisch contact van mens tot mens. Verbondenheid geeft veiligheid.  Binnen die sfeer van wederzijds respect wordt een ontmoeting een prettige ervaring : ontspannend en rustgevend.

Op de dagorde : in contact komen met jezelf om beschikbaar te zijn voor de ander.  Zo kan je de ander bereiken in wie hij echt is en zelf groeien als mens.  Je kan in deze workshop met de Tantramassage kennis maken en zelf uitproberen wat het je geeft.

Info & inschrijven :
luc.escot@telenet.be <mailto:luc.escot@telenet.be>  of bel  0476 353 937           
Vraag de Nieuwsbrief aan voor méér programmagegevens                                         
Deze voormiddag is een leuke inleiding tot de wereld van de ernstige Tantra.


Het JUWEEL en de LOTUS,  de Tao van de massage.  

WORKSHOP  met Luc Escot  in
Middelkerke, op zaterdag 19 januari van 13 u. tot 19 u.   
De betovering van de complete Massage. Voor wie ervaring heeft met Tantramassage of in de echte Tantra geïnteresseerd,  bezig is met Holistische massage waar je heel het lichaam bij betrekt !  In deze workshop willen wij heel de mens  eren met de massage. Wij doen dat in een serene sfeer van respect en welwillendheid. Wij leren je een combinatie van tantrische en taoistische technieken die een betere beleving van je menselijkheid mogelijk maken.  Deze massage resulteert in een blijvende verbinding  Hart - Tweede Chacra, die velen in de loop der jaren verleerd hebben.              
Info & inschrijven : luc.escot@telenet.be <mailto:luc.escot@telenet.be>  of bel  0476 353 937
Vraag de Nieuwsbrief aan voor méér programmagegevens
                                         
                                                                      STUDIOS : GENT - HERSELT - MIDDELKERKE

Thuiskomen bij jezelf  Leven vanuit je hart
Wellness Body Worker
Tantra Massages & Vorming : LUC ESCOT TANTRA ENCOUNTER  & VEERLE WEYNS

Wellness Consultants Body & Soul
Ondernemingsnummer Luc  : 0879.650.636
MASSAGES EN SCHOOL VOOR TANTRA met COMPLEET TANTRATRAJECT

STUDIOS : GENT -  HERSELT - MIDDELKERKE


Welkom op deze site van het samenwerkingsverband Luc Escot en Veerle Weyns
Misschien kom je weldra ook naar één van de Tantra-studios. 

Ons samenwerkingsverband  ontvangt  geen cliënten maar gasten ;  je kan massages krijgen, en workshops
beleven. Ik leer de Tantramassages ook aan. Geen tijdsdruk, en geen routine. Voor elke van onze gasten is er
gemiddeld 3 uur beschikbaar. Iedere massage moet aan jouw verwachtingen beantwoorden, volledig zijn, “zo
dat jij, onze  gast,  tevreden bent.
Tantra Luc Escot en Veerle Weyns, onze massages, workshops en opleidingen gaan over  ervaren : waar nemen
en gewaarworden van je zelf. Thuis bij je zelf ben je in staat tot menselijke solidariteit,  compassion, 
naastenliefde.
In onze  massages, workshops en opleidingen scheppen wij ruimte voor ontspanning en genieten, voor
persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wat in jouw leeft, en sluimerend aanwezig is, krijgt gestalte en wordt opgetild in je bestaan.
Om onze gasten beter te dienen vormen Luc en Veerle een samenwerkingsverband voor Tantra.

Visie op Tantra
Tantra is geen religie en ook geen geheel van regels. Het is een visie op het leven die je dagelijks kan
inspireren. Deze tantra breekt niet met je opvoeding en met de gewoonten van je omgeving, noch met de
westerse traditie en onze spiritualiteit. Ik nodig je uit om te bewaren wat je belangrijk vindt, wat goed doet
en je vooruit helpt. Mijn massage nodigt  je ook uit om  je lichaam te voelen, er mee op weg te gaan, je zelf te
ontdekken, WAAR te nemen en geWAAR te worden :  gevoeliger te worden voor waar welzijn. Een goede
massage heeft een duurzaam effect.
Ik presenteer een tantra, die geworteld is in de authentieke waarden van onze cultuur, die emanciperend zijn
voor de persoon en die hem toelaten om  bevrijd  te leven in harmonie.  De massage laat toe jouw ruimte zelf
te bepalen in zelfrespect en in eerbied voor alles wat bestaat. Tantra is er voor iedereen. Ik wens dat wie die
weg wil volgen daar de kans toe krijgt.
Geld hoeft je weg niet af te sluiten noch een hindernis te vormen ; zo nodig praat erover als je met
me voor reservatie in verbinding treedt.
Geniet van een heerlijke ervaring aan een eerlijke prijs.
DE WORKSHOPS EN ATELIERS KUNNEN PRIVÉ OF IN KLEINE GROEP.
De maandelijkse Nieuwsbrief stuur ik je op eenvoudig verzoek.
Raadpleeg ook mijn andere site :
www.lucescot.be

luc.escot@telenet.be
00 32 (0)476 353.937 voor info of afspraak