Thuiskomen bij jezelf  Leven vanuit je hart
Wellness Body Worker
School voor Tantra Luc Escot - medewerkster Veerle Weyns
Vorming in de Tantramassage

Dit is geen vorming zoals een ander :  leren masseren in geborgenheid en veiligheid, is intimiteit aanleren.  In een sfeer van wederzijds respect en achting wordt je van nabij gevolgd zodat je nauwgezet leert en beter vooruitgang maakt.  Intimiteit leren verzekeren voor wie op je beroep doet, intimiteit leren ontvangen van wie 'geeft' want wie de massage goed kan aannemen kan
ze ook goed geven.

Je krijgt 20 uur praktijkvorming in de massages zoals Tantra encounter die geeft :

Tao-Tantramassage,
Shiva´tische Tantra van Cashemere,
Lamudra 
Lomi Lomi Nui. 

Je kiest zelf welke van de vier je wil kennen en kunnen.
In die basisopleiding leer je de vaardigheid om echt aanwezig te zijn  bij de ander : Liefde leren geven. Meer dan  de techniek van deze massage verwerf je de benadering van de ander als mens in zachtheid, in tederheid, onvoorwaardelijk en aansluitend bij wie hij is.
Ook hygiŰne, anatomie, fysiologie, de tantrafilosofie, psychologie, seksuologie worden aangeraakt.

Via massage betoon je waardering,  en achting.  Je sacraliseert te massagegast want deze Tantramassage is een teken van eerbied voor de andere via  zijn lichaam  in een geest van
verantwoordelijkheid in verbondenheid met de ander.

Geloof me dat deze vorming van je een ander mens kan maken : meer ontspannen jezelf zijn, meer aanvaardend, milder, meer onbevangen in het leven staan en vrij, dichter bij jezelf en bij de anderen.  Je leert geen seks;  wel een verfijnde sensualiteit die je zal doen groeien

Praktisch :  de vormingen  in groep verlopen in 5 zittingen van telkens 4 uren. De indeling kan ook anders, in overleg voor wie privÚ deelneemt.
De opleiding heeft als objectief de tantra goed te leren kennen en vooral in staat zijn een 90 minuten durende complete massage te geven.  Volgens mij is gelijk wie in staat is om een massage te geven en ieder van ons bezit reeds  zekere vaardigheden daartoe..   Die vaardigheden worden bewerkt in mijn opleiding,  uitgebreid, uitgediept en verfijnd  naargelang de persoonlijke behoeften van de deelnemer.
Voor wie er naar uitkijkt om met de andere op een zachte en hartverwarmende wijze om te gaan en dit met de handen en voorarmen te doen,  kan deze massage  een perspectief openen voor de eigen persoonlijke en intieme ontwikkeling.

Indien deze wijze van zijn en werken je zou bevallen kan je met me afspreken. Meer informatie geef ik graag op simpele aanvraag. Ik raad je aan met me op voorhand te komen praten. Een massage ter kennismaking is eigenlijk de grootste bron van informatie. Daarna neem je tijd om te beslissen.
                                                              
                                  GSM 0476-353 937  luc.escot@telenet.be
"Wie het kalender wenst te kennen kan de Nieuwsbrief aanvragen.  Zo blijf je ge´nformeerd over de workshops, opleidingen,  trainingen en massages. Meld je E-adres aan luc.escot@telenet.be