Thuiskomen bij jezelf  Leven vanuit je hart
Wellness Body Worker
Lichaam centraal

Ervaringsgericht werken, jezelf helemaal ervaren.
Mensen vragen me vaak : en hoe zie je dit dan  ?

Praten blijkt zelden een oplossing te zijn als mensen al een hele tijd bekommerd “proberend” bezig zijn met belangrijke vragen omtrent zichzelf en anderen die belangrijk zijn voor ze.
Ik wil mensen leren te  begrijpen en bewust te worden van  hoe zij bezig zijn met andere mensen en met hun werk. Luc Escot betrekt  het lichaam direct en concreet in het bevorderen en verdiepen van het emotioneel bewustzijn. Dit wil zeggen dat mijn gasten bewuster worden gemaakt van heel hun lichaam en van signalen van het lichaam, zowel van hun eigen lichaam als van dat van de ander. Hierdoor krijgen zij meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest en zo leren de eigen geestelijke, emotionele, relationele, spirituele én lichamelijke gezondheid weer in balans te brengen en houden. Ik gebruik  hierbij verschillende (soms elkaar overlappende) invalshoeken. Uitgangspunt is, dat er impliciet wordt gewerkt aan het samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem van lichaam en psyche.

De invalshoeken kunnen zijn: houding, beweging, aanraken,  je laten aanraken,  massage ontvangen en (leren)geven, adem, stem, energie, aandacht, gesprek in alle geval of een combinatie daarvan. De lichaamsgerichte methode is geschikt voor gasten van alle leeftijdscategorieën met zeer diverse vragen, verwachtingen en behoeften.
Door keuzes en inzichten niet alleen te zien, te horen en te begrijpen maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren, ben je beter in staat om deze keuzes en inzichten te integreren in jouw dagelijks leven.
Ik werk voor gasten met  lichamelijke klachten en spanningen, vermoeidheid, angstige of depressieve klachten, psychosomatische vragen, ingrijpende belevenissen die niet of onvoldoende verwerkt zijn, (post)traumatische klachten, voortdurend vastlopen en problemen thuis, op het werk of in de (sociale) omgeving, wanneer praten niet geholpen heeft of je de klachten niet goed onder woorden kunt brengen, gebrek aan zelfvertrouwen, niet durven, kunnen, mogen en zichzelf tegenhouden.

De kern van wat ik leer aan de mensen :  probeer je lijf waar te nemen en gewaar te worden en te voelen. Leer van je zelf te houden :  lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel.  Ervaar je zelf in je relaties, hier en nu ; handel daarnaar vanuit je echte Zelf, en toon je zoals je bent. Zo kunnen mensen je echt kennen en kunnen ze je waarderen…..  en kun jij hen waarderen.

Iets voor jou ?Waar ben je ?
Hier is nog plaats voor toegewijde deskundige masseurs en masseuses die, Tantrisch
geïnspireerd, thuis zijn bij zichzelf om anderen, onze gasten,  te helpen
mede mens worden.